Disclaimer

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan ons te worden verzocht.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle productnamen op deze internetsite handelsmerken die eigendom zijn van of in licentie zijn bij Zeelandia, haar dochterondernemingen of aan haar gelieerde bedrijven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeelandia mag geen enkel handelsmerk, handelsnaam of logo van Zeelandia op deze site worden gebruikt, behalve om de producten of diensten van het bedrijf te identificeren.

Ontwerp en uitvoering

10uur