Uitmuntendheid nastreven gaat hand in hand met aanpassing aan de veranderende dynamiek van de markt. De voorkeur van de consument voor een gezondere levensstijl stimuleert de innovatie van producten en technologieën met minder suiker.

Welkom bij onze verkenning van de reis naar suikerreductie: een kans voor industriële bakkerijen om in te spelen op moderne levensstijltrends en nieuwe klanten aan te trekken met behoud van efficiëntie en winstgevendheid.

 

Stela Enache, Global Pastry Product Leader

 

Wij geven prioriteit aan welzijn zonder afbreuk te doen aan smaak.

Doe met ons mee en creëer heerlijke, gezonde lekkernijen die een nieuwe definitie zijn van uitmuntend gebak.

Stela Enache, Global Pastry Product Leader

 

Understanding the need for sugar reduction.

The importance of sugar reduction goes beyond a culinary trend. It’s about acknowledging the shift in the consumer mindset—a growing awareness of the impact of excessive sugar intake. 

As consumers become more aware and make different choices, forward-thinking industrial bakeries can be ready with exciting new reduced-sugar products. All while adhering to stringent regulations and guidelines in Europe underscore the urgency of sugar reduction to safeguard public health.

sponge cake in layers

De noodzaak van suikerreductie begrijpen.

Het belang van suikerreductie gaat verder dan een culinaire trend. Het gaat over het erkennen van de mentaliteitsverandering bij de consument, een groeiend bewustzijn van de impact van overmatige suikerinname.

Naarmate consumenten bewuster worden en andere keuzes maken, kunnen vooruitdenkende industriële bakkerijen klaarstaan met spannende nieuwe producten met minder suiker. Dit sluit aan op de strenge regelgeving en richtlijnen in Europa die de urgentie van suikerreductie onderstrepen om de volksgezondheid te beschermen.

Consumer trends in healthier alternatives

Seizing market opportunities with sugar-reduced bakery offerings.

Catering to health-conscious consumers

A growing number of health-conscious consumers are seeking healthier alternatives across all facets of their diet, including bakery products. Embracing sugar-reduced offerings, positions your bakery as a key partner in the customer’s pursuit of a more balanced lifestyle.


Addressing health conditions

Sugar-reduced products resonate strongly with individuals managing health conditions related to excessive sugar intake. By offering options tailored to their needs, you demonstrate empathy and understanding.


Gaining a competitive edge

Differentiation is key in the bakery market. By pioneering sugar-reduced products, industrial bakeries position themselves as forward-looking enterprises committed to meeting evolving consumer demands.


Catalysing innovation

Sugar reduction opens the gateway to innovation. Developing new, healthier products allows industrial bakeries to capture new market segments and expand their consumer base.


Navigating regulatory terrain

Stricter regulations increasingly advocate for sugar reduction in food products. Aligning with these rules showcases your industrial bakery's commitment to both compliance and corporate responsibility.
 

Meer over een gezondere levensstijl

De wetenschap achter suiker alternatieven.

Het R&D-team van Zeelandia heeft de delicate taak van herformulering op zich genomen om 30% minder suiker te krijgen en tegelijkertijd een uitmuntend product te garanderen. 

Markttrends in gezondere alternatieven.

In de bakkerijsector zijn kenmerken als smaak en textuur cruciale factoren die aanzetten tot herhaalaankopen, maar naarmate de interesse van consumenten in gezondere ingrediënten, veganisme, minder suiker en clean label producten toeneemt, groeit ook het verlangen naar gezondere alternatieven.

Gezondheid en welzijn centraal in onze 'Beter voor consumenten'-strategie

Gezondheid en welzijn centraal in onze 'Beter voor consumenten'-strategie

Producten met minder suiker mogelijkheden.

Overige gebakmixen

Banketmixen vormen het hart van elke industriële bakkerij die heerlijk gebak wil maken dat voldoet aan de verwachtingen van de markt.

Cakemixen

Daarom bieden we een breed assortiment cakemixen die alle soorten boterkoeken, cupcakes, plaatkoeken, pondkoeken en fantasiekoeken on-trend kleuren, smaken en inclusies bieden.

Roompoeders

Wij bieden een assortiment dat bestaat uit aan eenvoudig te bereiden roompoedermixen die voldoen aan de behoeften van industriële bakkers en die op zijn minst de smaak van traditionele gele room evenaren.

regulations

Naleving van regelgeving

Bouwen aan vertrouwen met onze expertise op het gebied van regelgeving

Jouw weg naar een gezondere, meer winstgevende toekomst

Zeelandia staat naast je met de technische expertise en industriële connecties om je te helpen uitmuntend te blijven presteren op je weg naar suikerreductie. We zijn er om oplossingen op maat te maken die passen bij de unieke identiteit van jouw industriële bakkerij. Het suikerreductietraject heeft invloed op de kernactiviteiten van je bakkerij, van de inkoop van grondstoffen tot en met de levering van producten.


Met meer dan een eeuw ervaring blijven we voor elke bakkerij een succesverhaal op maat maken - om jou te helpen suikerreductie te omarmen als een katalysator voor groei, een kans om uw merk op te bouwen en een kans om jouw klanten te verrassen als partner voor gezondheids- en welzijnsoplossingen. Neem contact op met ons toegewijde verkoopteam en begin vandaag nog met jouw reis naar suikerreductie. Laten we een toekomst creëren waarin efficiëntie, gezondheid en verwennerij naast elkaar kunnen bestaan. 
 

vik_karolina_hosts

 

Neem contact op met ons salesteam.

Ons internationale team staat klaar om je te helpen. Laat je contactgegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Contact  opnemen